Standpunten

#VoorOnderwijs | Stem 2 - 4 juni


De universiteit heeft het afgelopen halfjaar onder bijzondere omstandigheden gefunctioneerd.
We hebben veel respect voor de docenten, studenten en medewerkers die alles op alles hebben gezet om het onderwijs online door te laten gaan. Ook tijdens en na deze omstandigheden is het voor De Vrije Student van belang dat de student centraal staat binnen onze universiteit. We zullen ons daarom ook komend jaar weer inzetten om de Universiteit Utrecht een nog betere plek te maken voor jou als student. Met trots presenteren wij bij dezen daarom ons programma voor komend studiejaar.

VOOR DE VRIJE STUDENT

 • Flexstuderen: betalen per vak, maximaal wettelijk collegegeld

 • Soepelere herkansingsregelingen

 • Geen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges

 • Breder minorenaanbod

 • Mogelijkheid tot aaneengesloten vrije keuzeruimte

 • Recht op privacy:

  • Geen online proctoring

  • Volgen van AVG-richtlijnen

  • Anoniem tentamineren

VOOR DE MODERNE STUDENT

 • Alle hoorcolleges online terug te kijken

 • Gebruik van digitale hulpmiddelen (bijv. mentimeter, kennisclips, EdX)

 • Uitgebreider Skillslab met kennisclips en online modules

 • Eén digitale leerweg in plaats van de vele die er nu zijn (zoals Blackboard, MyUU, UU-mail, MyTimetable, cursusplanner)

 • Alle readers online beschikbaar

 • Faciliteren en stimuleren van samenwerking tussen studenten, docenten en uitwisselen van kennis op nationaal en internationaal niveau

 • Openbaarmaking caracals

VOOR DE DOELMATIGE STUDENT

 • Een duurzame universiteit, maar niet betuttelend:

  • een leefbare, duurzame uithof

  • keuzevrijheid blijft in de kantine

  • voedselverspilling tegengaan door middel van platforms als Too Good To Go

 • Gratis optie tot een fysieke UU-kaart

 • Geen onnodig Engels onderwijs

 • Cursussen Nederlands voor internationale studenten

 • Strengere voorwaarden voor investeringen in samenwerkingen met andere universiteiten en onderzoeksinstituten 

 • Topbestuurders onder de Balkenendenorm en een realistisch declaratieplafond

 • Duidelijke toekomstperspectieven binnen studies 

 • Verruiming en verbetering van stage-aanbod

 • Betere voorlichting omtrent referentieregels om onduidelijkheid te voorkomen

VOOR DE ACTIEVE STUDENT

 • Steun voor verenigingen tijdens de coronacrisis

 •  Meer erkenning voor extracurriculaire activiteiten: certificaten en studiepunten

 • Collegegeldvrij besturen

 • Prijs voor bijzondere bestuurlijke verdiensten

VOOR ELKE STUDENT

 • Wel diversiteit (van denken), geen diversiteitsquota

 • Stressverhogende regelingen afschaffen m.b.t. studentenwelzijn

 • Betrokken studentencoaches

 • Toegang tot honourstrajecten voor elke student

 • Afstuderen ‘met genoegen’ mogelijk maken

 • Meer aandacht voor medezeggenschap

 

©2020 door De Vrije Student