top of page

Standpunten

#VoorOnderwijs | Stem 6 - 8 april


We zaten het afgelopen jaar in een historische periode vol unieke problemen en creatieve oplossingen. Gelukkig is het einde al in zicht, maar dit betekent niet dat het allemaal makkelijker gaat worden vanaf nu. Er staat ons een flinke klus tegemoet waarin we gezamenlijk moeten gaan nadenken over de problemen waar tot nu toe nog te weinig aandacht aan is besteed. Studieachterstanden zijn opgelopen en veel studenten hebben het zwaar gehad. Mede hierom gaan wij nu extra inzetten over onze klassieke standpunten zoals flexstuderen en versoepelde herkansingsregelingen. Wij van De Vrije Student gaan ons hard maken om de studietijd voor iedereen de komende tijd minder stressvol te laten verlopen en wij gaan de nodige lessen trekken uit deze pandemie om permanent de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht te verbeteren. Ben je geïnteresseerd hoe wij dit willen gaan doen de komende tijd? Kijk dan graag in ons partijprogramma, waar we onze plannen in detail uitleggen.

DVSlogo-zondertekstRGB.png

ONDERWIJS

 • Eerlijke herkansingsregelingen

 • Respect voor jouw privacy

 • Mogelijkheid tot anoniem tentamineren

 • Fysiek onderwijs koesteren, voordelen digitale ondersteuning maximaal benutten

 • Eén digitale leerweg, minder tweestapsvertificatie (2FA)

 • Doelmatige declaraties en topinkomens bestuurders UU

 • Genuanceerd maatwerk, geen quotas

 • Engels waar het moet, Nederlands waar het kan

DVSlogo-zondertekstRGB.png

FLEXIBILITEIT

 • Flexstuderen: betalen per vak

 • Geen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges

 • Breder minorenaanbod

 • Mogelijkheid tot aaneengesloten vrije keuzeruimte

DVSlogo-zondertekstRGB.png

VERENIGINGEN

 • Verenigingen koesteren

 • Meer erkenning voor extracurriculaire activiteiten: certificaten en studiepunten

 • Toegankelijk en collegegeldvrij besturen

DVSlogo-zondertekstRGB.png

STUDENTENWELZIJN

 • Meer psychologische steun

 • Minder strenge herkansingsregelingen

 • Fysiek onderwijs zodra mogelijk

DVSlogo-zondertekstRGB.png

STUDENTENSPORT

 • Voldoende kwalitatief roeiwater

 • Meer financiële steun voor sportverenigingen

DVSlogo-zondertekstRGB.png

DUURZAAMHEID

 • Verstandige energiewinning

 • Wel duurzame opties, geen duurzame dwang

 • Steun voor ambities, maar niet voor belemmeringen

Standpunten: Lijst
bottom of page