Standpunten

#VoorOnderwijs | Stem 2 - 4 juni


De universiteit heeft het afgelopen halfjaar onder bijzondere omstandigheden gefunctioneerd.
We hebben veel respect voor de docenten, studenten en medewerkers die alles op alles hebben gezet om het onderwijs online door te laten gaan. Ook tijdens en na deze omstandigheden is het voor De Vrije Student van belang dat de student centraal staat binnen onze universiteit. We zullen ons daarom ook komend jaar weer inzetten om de Universiteit Utrecht een nog betere plek te maken voor jou als student. Met trots presenteren wij bij dezen daarom ons programma voor komend studiejaar.

 

©2020 door De Vrije Student