top of page

STUDENTENWELZIJN

VOOR DE ACTIEVE STUDENT: Lijst

Veel studenten kampen met psychische stress en lichamelijke uitputting. Dit valt dit jaar vooral ook te wijten aan de coronacrisis. De coronacrisis heeft een enorme impact op de jongere bevolking (12 tot 25 jaar). Voor studenten willen wij daarom het studentenwelzijn hoog op de agenda zetten. De Universiteit treft voornamelijk repressieve maatregelen voor het studentenwelzijn.

Zo wordt er jaarlijks een Wellbeing Week georganiseerd voor de Utrechtse student om het welzijn aan te kaarten. Tevens worden er studentenpsychologen ingezet om studenten meer wegwijs te bieden tijdens de symptoombestrijding.

 

Om voor iedere student met burnout(-achtige) klachten te garanderen dat er hulp geboden kan worden, moet de Universiteit Utrecht meer studentenpsychologen aanstellen. Algemeen is bekend dat er te lange wachtrijen bestaan voor studenten om in aanmerking te komen voor psychologische hulp.

 

Daarnaast vindt de Vrije Student Utrecht het erg belangrijk dat studenten in moeilijke tijden worden gesteund door de Universiteit. Vertrouwenspersonen kunnen soelaas bieden voor studenten die zich in moeilijke persoonlijke omstandigheden bevinden. Bij veel universitaire studies is er nog steeds sprake van een strenge herkansingsregeling. Wij vinden dat een regeling als deze en de aanwezigheidsplicht niet te strikt genomen moet worden en stellen dat universitaire studenten zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun werkethiek. Het bieden van flexibiliteit zorgt voor meer vrijheid bij de student. Zij mogen zelf invullen hoe ze hun studententijd besteden. Daarnaast zorgt het voor minder stress bij de studenten.

 

Tot slot vinden wij het belangrijk om te pleiten voor het zo snel mogelijk heropenen van de Universiteit, wanneer dat mogelijk is. Initiatieven zoals fusie-onderwijs (waar de docent vanaf thuis les kan geven en de studenten samen kunnen komen op locatie) of sneltest-pilots (in het bijzonder voor evenementen, denk aan een diploma-uitreiking) maken veilige sociale interactie mogelijk en zijn bevorderlijk voor het mentale welzijn.

VOOR DE ACTIEVE STUDENT: Tekst
bottom of page