top of page

Standpunten

#VoorEducatie 

De Vrije Student staat bekend om zijn onconventionele en pragmatische aanpak, de focus op het verbeteren van de studieomgeving en studentenvoorzieningen, en de kernwaarden kwaliteit van onderwijs, flexibiliteit en academische vrijheid. Wij beschouwen educatie als de primaire taak van de universiteit, een taak die niet zomaar mag worden ondermijnd.

Met haar frisse benadering en focus op concrete resultaten heeft DVS een blijvende impact gehad op het studentenleven in Amsterdam, Groningen en Utrecht en heeft ze laten zien dat studenten een belangrijke stem hebben in de studenten politiek.

DVSlogo-zondertekstRGB.png

ONDERWIJS

 • Onderwijs op 1, 

 • Keuze mogelijkheid voor verdiepingsvakken bevorderen

 • Eerlijke herkansing regelingen

 • Respect voor jouw privacy

 • Mogelijkheid tot anoniem tentamineren

 • Fysiek onderwijs koesteren, voordelen digitale ondersteuning maximaal benutten

 • Genuanceerd maatwerk, geen quotas

 • College moet gegeven worden in de taal die de docent voldoende vaardig is

 • Slimme intergratie van AI

DVSlogo-zondertekstRGB.png

FLEXIBILITEIT

 • Geen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges en werkgroepen

 • Alle hoorcolleges online beschikbaar

 • Mogelijkheid tot aaneengesloten vrije keuzeruimte

 • Flexstuderen: betalen per vak

DVSlogo-zondertekstRGB.png

VERENIGINGEN

 • Verenigingen koesteren

 • Meer erkenning voor extracurriculaire activiteiten: certificaten en studiepunten

 • Toegankelijk en collegegeldvrij besturen

DVSlogo-zondertekstRGB.png

STUDENTENWELZIJN

 • Een veilige campus voor iedereen

 • Meer psychologische steun
 • Minder strenge herkansing regelingen

 • Fysiek onderwijs

DVSlogo-zondertekstRGB.png

DUURZAAMHEID

 • Verstandige energiewinning

 • Wel duurzame opties, geen duurzame dwang

 • Steun voor ambities, maar niet voor belemmeringen

Standpunten: Lijst
bottom of page