top of page

Over De Vrije Student

De Vrije Student is een landelijke studentenpartij die studenten vertegenwoordigt op onderwijsinstellingen in Nederland. Op dit moment wordt De Vrije Student vertegenwoordigd in de studentenraad van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Deze partij opereert binnen een landelijke koepel: De Vrije Student. Door samenwerking en centrale coördinatie kan De Vrije Student het meeste halen uit het enthousiasme en de talenten van onze kandidaten en raadsleden voor de studentenraden.

Missie
De Vrije Student is een landelijke organisatie die de ambitie heeft om in alle universiteiten en hogescholen van Nederland het ideaal individuele vrijheid van de student en de academische gemeenschap te vertegenwoordigen.


Visie
Het uiteindelijke doel van De Vrije Student is om educatieve voorwaarden te creëren waarin studenten op hun eigen manier zich kunnen ontwikkelen tot waardegedreven volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor hun levens en het beste halen uit zichzelf én uit zijn/haar omgeving door zijn/haar kennis en vaardigheden in te zetten in de samenleving om de uitdagingen van de samenleving te overwinnen.


Academische vrijheid
De Vrije Student wil individuele vrijheid realiseren door waarden als academische vrijheid te vertalen in realistisch onderwijs beleid. Met academische vrijheid wordt bedoeld dat elke student zich te allen tijde mag uiten over elk relevant onderwerp. Academische vrijheid houdt tevens in dat de student nooit afgerekend mag worden op zijn of haar mening. Alsmede zien wij het begrip academische vrijheid dat de student binnen de academische gemeenschap hij/zij ruimte heeft om zich te naast de studie te ontplooien. Als laatst verstaan wij onder dit begrip dat de student keuzevrijheid moet hebben tijdens het studieproces inhoudende dat de student gemakkelijk vakken kan volgen of aan projecten kan deelnemen bij alle faculteiten van de betreffende universiteit of hogeschool.


Onderwijsinnovatie & -verbetering
Om individuele vrijheid te kunnen laten bloeien, is onderwijsinnovatie cruciaal. Onder onderwijsinnovatie verstaan wij dat het onderwijs meegaat met de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kan het digitaliseren van het onderwijs kansen bieden in termen van toegankelijkheid van het onderwijs voor de student, efficiëntere bedrijfsvoering voor de onderwijsinstelling en een verbetering in de onderwijskwaliteit door bewezen onderwijstoepassingen te laten integreren in het huidige onderwijsmodel. Echter, gaat onderwijsinnovatie verder dan alleen het digitale onderwijs. Onderwijsinnovatie betekent ook dat studenten de mogelijkheid hebben om hun eigen ideeën die vanuit de studie ontstaan uit kunnen voeren. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op de studie maar ook daarbuiten zolang deze de academische gemeenschap dienen. Tenslotte gaat onderwijsverbetering ook over het efficiënt besteden van universiteitsgeld: dit moet zo veel mogelijk naar de verbetering van het onderwijs.


Duurzaamheid
Naast academische vrijheid en onderwijsinnovatie hecht DVS aan duurzaamheid in het breedste zin van het woord inhoudende dat wij deze interpreteren in het licht van toekomstbestendigheid. Zo verstaan wij onder duurzaamheid het efficiënt gebruik maken van materiaal, middelen, geld en energie. Door deze waarde te omarmen ontstaat er ruimte om datgene dat bespaard wordt, opnieuw in te zetten voor het verbeteren van de huidige situatie. Het duurzaam omgaan met de bedrijfsvoering van een academie moet geen opzichzelfstaand doel worden maar dient als middel ingezet te worden om andere problemen op te vangen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan het besparen van energiekosten dat kan worden besteed aan de kwaliteit van het onderwijs door te investeren in nieuwe onderwijsmethoden of in talentontwikkeling van studenten. Met duurzaamheid bedoelen wij ook het efficiënt inzetten van personeel door besluitvormingsprocessen kritisch te evalueren met als doel om bureaucratie te verlichten zodat het personeel meer tijd over heeft voor onderwijs en onderzoek.

Over: Over

Landelijk Bestuur

Bestuur
DavidJanMeijer-LobkeValeFotografie-2038.jpg

David Jan Meijer

Voorzitter

06-12229860

bottom of page