top of page
Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Vrije Student verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam wanneer je deze actief verstrekt hebt
– Telefoonnummer wanneer je deze actief verstrekt hebt
– E-mailadres wanneer je deze actief verstrekt hebt

- Onderwijsinstelling waar je studeert wanneer je deze actief verstrekt hebt
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@devrijestudent.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
De Vrije Student verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– In kaart brengen van websitebezoek

Hoe lang we gegevens bewaren
De Vrije Student zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je deelneemt aan een actie of meldpunt, zullen je gegevens maximaal 12 maanden opgeslagen worden. Word je lid van onze organisatie, dan worden je gegevens tot maximaal 12 maanden na opzegging opgeslagen.

Delen met anderen

De Vrije Student deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Privacystatement: Tekst
bottom of page