top of page

VERENIGINGEN

VOOR DE DOELMATIGE STUDENT: Lijst

3.1 Het verenigingsleven koesteren

Verenigingen zijn een essentieel onderdeel van het studentenleven. Het grootste deel van de Utrechtse studenten is dan ook aangesloten bij een studie-, sport- of gezelligheidsvereniging. Het is daarom van essentieel belang van de universiteit haar studentenverenigingen financieel voldoende ondersteunt, zowel tijdens als buiten de corona crisis. Indien verenigingen door de corona crisis financieel in moeilijkheden komen, moeten zij dus extra steun krijgen vanuit de universiteit.

 

Naast financiële steun zijn wij van mening dat de universiteit ook steun moet bieden in bredere zin door verenigingen te benaderen vanuit vertrouwen en met het doel zoveel mogelijk vrijheid te bieden aan verenigingen.

Wij zien de meerwaarde van fysieke activiteiten in. Zodra het, met inachtneming van de maatregelen, mogelijk is fysieke activiteiten te organiseren moet de universiteit alles op alles zetten om het voor verenigingen en besturen, zoals bijvoorbeeld het UIT bestuur, mogelijk te maken weer fysieke activiteiten te organiseren.

 

3.2 Certificaat en studiepunten voor extracurriculaire activiteiten

Er moet meer erkenning komen voor extracurriculaire activiteiten. Daarom willen wij ons hard maken om studenten naast hun diploma een certificaat te geven voor bovengemiddelde prestaties buiten hun studie om. Zo hebben studenten een formeel bewijs waarmee ze aan kunnen tonen zich actief voor de universiteit of de maatschappij ingezet hebben.

 

Activiteiten zoals het doen van een bestuursjaar verdienen wat De Vrije Student betreft gelijkwaardige erkenning als een minor of stage. Vandaar dat wij vinden dat er, onder voorwaarden, studiepunten verkregen kunnen worden voor het doen van een bestuursjaar. De studiepunten kunnen verdiend worden binnen de profileringsruimte net zoals bij een minor of een stage. Op deze manier wordt een bestuursjaar aantrekkelijker en loopt de student minder studievertraging op. Zo laat de universiteit eveneens zien dat ze het harde werk wat studenten leveren voor hun vereniging of initiatief gewaardeerd wordt.

 

3.3 Besturen financieel toegankelijker maken

Momenteel moeten studenten die bestuurswerk doen en daardoor minder vakken kunnen volgen, alsnog ruim 2000 euro aan collegegeld aftikken. Officieel wordt dit geld terugbetaald via de beurs, maar dit betekent dat er weinig overblijft van de beurs. De Vrije Student pleit daarom voor het onmiddellijk afschaffen van de verplichting tot betalen van het volledige collegegeld wanneer studenten door bestuurs- of commissiewerk niet fulltime kunnen studeren. Voor studenten die parttime besturen en studeren, is flexstuderen een oplossing.

 

Dit houdt in dat, indien gewenst, betaald wordt per vak. Voor studentbestuurders die helemaal geen vakken willen of kunnen volgen tijdens hun bestuursjaar moet de verplichting tot betalen volledig vervallen. Dit maakt bestuurswerk toegankelijk voor alle studenten, ook studenten die het minder breed hebben.

VOOR DE DOELMATIGE STUDENT: Tekst
bottom of page