top of page

STUDENTENSPORT

VOOR ELKE STUDENT: List

De Vrije Student wil de kwaliteit van het roeiwater waarborgen, om roeiverenigingen de mogelijkheid te geven olympische roeiers op te leiden en om landelijk competitief te blijven roeien. De eerste mogelijkheid om dit te bewerkstelligen is uiteraard om te lobbyen bij de gemeenteraad tegen het bouwen van extra bruggen over het Merwedekanaal, of om er ten minste voor te zorgen dat de extra bruggen het vaarwater niet vernauwen.

 

Een andere optie zou zijn om te kijken naar de mogelijkheid van een nieuwe roeiclub buiten de stad. De grootste obstakels hier zijn:

 

1)  het vinden van een geschikte laagwater kade,

2)  het krijgen van een vergunning om te roeien op vaarwater, en

3)  het kapitaal bij elkaar krijgen om een nieuw gebouw neer te zetten.

 

Naast de roeiverenigingen willen we ook de belangen van andere studentensportverenigingen behartigen (bijvoorbeeld de SHOT-verenigingen). Deze verenigingen kampen met financiële problemen. De huidige totale basissubsidie bedraagt 104.800 euro per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder 16 studentenverenigingen. Het plan is om vanaf 1 januari 2022 hetzelfde potje te verspreiden over 160 verenigingen! Budgetten zullen gekort worden door dit beleid. Ons doel is om ditzelfde potje financieel te laten groeien zodat de UU en de HU alle verenigingen financiële ondersteuning kunnen bieden.

VOOR ELKE STUDENT: Tekst
bottom of page