top of page

DUURZAAMHEID

VOOR ELKE STUDENT: List

6.1 Duurzame energieopwekking

De UU heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit is een prachtige ambitie die wij volledig onderschrijven. Om dit te bereiken gaat de UU onder andere de warmte-koude-opslag maximaal benutten en zonnepanelen leggen op alle universiteitsgebouwen die daarvoor geschikt zijn. Al deze initiatieven juichen wij meer dan toe. Vanuit de UU is er ook het voorstel een windturbine op de Uithof te bouwen. Wij zien veel voordelen in dit voorstel: naast dat het bijdraagt aan het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn biedt het mogelijkheden tot onderzoek naar windenergie en kan het op de langere termijn energiekosten besparen. Wel nemen wij ook de schaduwkanten van dit voorstel in overweging; een windturbine veroorzaakt geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. Bovendien veroorzaakt een windturbine trillingen die mogelijk nabijgelegen onderzoek in de weg kunnen zitten. Vandaar dat wij vinden dat de UU met een open blik onderzoek moet doen naar verschillende mogelijkheden om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden, zonder bij voorbaat mogelijke opties uit te sluiten.

 

6.2 Keuzevrijheid in kantines, voor iedereen

Wij onderschrijven het doel van de UU om ook in de kantine te kijken naar manieren om te verduurzamen. Vandaar dat wij van mening zijn dat voldoende vegetarische en veganistische opties in de kantine aangeboden moeten worden. Wel blijven wij het belangrijk vinden dat er voor iedere student een ruime variëteit aan opties beschikbaar is, dus ook voor de student die de voorkeur geeft aan een stukje vlees. Het is immers onwenselijk dat de universiteit, zoals sommige partijen bepleiten, studenten een dieet voorschrijft en bepaalt wat ze wel en niet mogen eten. Verder is het belangrijk dat er daadwerkelijk voor elke student aantrekkelijke opties zijn in de kantine en hechten wij dus ook veel waarde aan brede opties voor studenten met allergieën, al dan niet in combinatie met dieetwensen. De Vrije Student vindt het tevens belangrijk verspilling tegen te gaan. De Vrije Student wil dat de cateraars van de universiteit hun overgebleven eten aanbieden op een platform als Too Good to Go. Daarmee kan de universiteit voedselverspilling beperken.

6.3 Geen ketting om de nek

Een kanttekening die wij willen plaatsen is dat de UU nog wel eens geneigd is om met haar duurzaamheidsvisie studenten en medewerkers te hinderen in hun mogelijkheden of toekomstperspectief. Hier zijn wij te allen tijde tegen. Het voorstel om samenwerking tussen de UU en alle niet-duurzame bedrijfstakken stop te zetten, kan daarom niet op onze steun rekenen. Voor veel faculteiten en studies (en alumni) is samenwerking met deze sectoren van vitaal belang. Duurzaamheid moet nagestreefd en gestimuleerd worden, maar mag geen ketting om de nek worden voor medewerkers en studenten.

 

De ambitie om voor 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren is, helaas, niet realistisch. Het is een mooi streven en daarbij is vrijwel iedereen binnen de academische gemeenschap het eens met de notie dat er meer aan het klimaat moet gebeuren. Echter is gebleken dat wij nog enorme stappen moeten nemen om dit doel daadwerkelijk te behalen. Mits wij de capaciteit van het USP (Uithof) volledig duurzaam benutten, dit betekent dat op elke mogelijke plek zonnepanelen, windturbines en geothermie centrales staan, dan wekken wij nog steeds niet genoeg groene stroom op om de UU te voorzien in haar stroomvraag. Dit zou betekenen dat de UU tegen die tijd extra groene stroom moet aanschaffen of bijvoorbeeld windturbines op de Noordzee moet kopen, louter om klimaatneutraal te zijn. Vandaar de vergelijking met een ketting om de nek, wij roepen het bestuur op om stil te staan bij de primaire taken van een wetenschappelijke instelling: onderwijzen en onderzoeken. Alles wat wij op het USP (of op ander terrein van de UU) kunnen verduurzamen, moeten we zeker doen. In het bijzonder omdat wetenschappers deze duurzame energiebronnen ook kunnen gebruiken voor onderzoek. Maar het lijkt ons te ver gaan, zeker met de financiële druk op het hoger onderwijs, om meer geld dan nodig hieraan te alloceren. Streef voor een duurzame Universiteit, maar stel geen onhaalbare doelen!

 

Tenslotte ligt er wat ons betreft ook een taak voor de universiteit om het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen in de samenleving te vergroten. Dit staat tevens vast in het Strategisch Plan van de UU, de universiteit zal meer aandacht besteden aan de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals). De taak aan ons is om dit in ogenschouw te houden en te zorgen dat het wordt uitgevoerd.

VOOR ELKE STUDENT: Tekst
bottom of page