top of page

Universiteiten, zeg nee tegen Chinese beïnvloeding

Al een aantal maanden waarschuwt onze Groningse fractie voor onwenselijke invloed vanuit China. Via het Confucius Instituut (CI) wordt de academische vrijheid onder druk gezet. De NOS heeft inzage gehad in contract tussen de Groningse Universiteit en de Chinese moederorganisatie achter het CI waarin staat dat de hoogleraar die de gezamenlijke leerstoel bekleedt zich moet houden aan de Chinese wetten en niet negatief mag spreken over China. Dit is onacceptabel en een grove inbreuk op de academische vrijheid. Bovendien levert het CI onderwijsmateriaal aan waarin bijvoorbeeld het Tiananmenprotest wordt gebagatelliseerd.


Ook bestaan er veel zorgen over spionage en verklikkerij door Chinese promovendi en studenten. Daarnaast geven deze studenten zelf ook aan dat er sprake is van een hoge mate van sociale druk. Hun vrijheid van meningsuiting, een cruciaal onderdeel van ons hoger onderwijs, wordt beknot en dat vormt een bedreiging voor de gehele academische gemeenschap.


Tegelijkertijd bevelen universiteiten, zoals de TU Delft en de Universiteit Utrecht, nog altijd de Association of Chinese Scholars and Students in the Netherlands (ACSSNL) aan. Deze vereniging wordt mogelijk gebruikt om ongewelvallige uitlatingen van Chinese studenten in Nederland te monitoren en vervolgens studenten te intimideren.


Daarom roepen wij, samen met onze Groningse fractie, op om een eind te maken aan de Chinese beïnvloeding aan Nederlandse universiteiten. De Rijksuniversiteit Groningen moet liever vandaag dan morgen het contract met het Confucius Instituut opzeggen. Andere universiteiten moeten kritischer zijn op de studenten die ze toelaten en de academische vrijheid beter waarborgen.


Onze Groningse fractie heeft samen met aantal (anonieme) Chinese studenten een petitie hiervoor opgezet. Deze is hier te ondertekenen!


Comments


bottom of page