Een goede dag in de Tweede Kamer!

Vandaag stemde de Tweede Kamer over een tal van moties over het hoger onderwijs, proctoring en diversiteit. De uitslag is positief!

👉 Afkomst en migratieachtergrond studenten en medewerkers wordt niet geregistreerd.


👉 Dringende oproep om proctoring af te schalen.


👉 Kwaliteit blijft belangrijkste beoordelingsaspect.


👉 Stop op stimuleren van diversiteitsofficieren.


👉 Minister moet in gesprek met vakbonden en universiteiten hoe de werkdruk te verlagen.


Al met al mooie punten dus, die naadloos aansluiten bij onze visie!141 weergaven