top of page

Studenten: Minister, let op onze privacy!

Bijgewerkt op: 16 mei 2020

Verschillende studentenpartijen en –raden van universiteiten over heel Nederland roepen onderwijsminister Van Engelshoven (D66) op om de privacy van studenten beter te waarborgen. De studenten schrijven in een brief, geschreven op initiatief van landelijke studentenpartij De Vrije Student, dat zij zich zorgen maken over software die studenten en hun omgeving filmt.


In de brief spreken de studenten hun waardering uit van de inspanningen die docenten en universiteiten hebben verricht om het onderwijs digitaal voort te zetten. Daarnaast is er veel lof voor de vele studenten die proberen de Nederlandse samenleving tijdens de Coronacrisis te helpen. De studentenpartijen maken zich echter grote zorgen over de privacy van studenten nu het onderwijs geheel online plaatsvindt.


Met name tijdens het afnemen van tentamens wordt gebruik gemaakt van zogeheten online proctoring. Dit houdt in dat een programma toegang heeft tot beelden van de student, zijn bewegingen, zijn kamer en zijn beeldscherm. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt door een Amerikaans programma, waardoor er minder strenge privacyregels gelden. Studenten kunnen weigeren deel te nemen aan dit programma, maar dat betekent studievertraging.


Ook hekelen de ondertekenaars dat studenten vaak niet worden meegenomen in het besluit om deze software in te zetten: “Het betreft hier een fundamenteel punt waarop studenten op zijn minst inspraak moeten hebben. Nu we moeten gaan wennen aan het “nieuwe normaal” is het tijd dat de medezeggenschap op universiteiten weer serieus wordt genomen.” Daarom vragen zij Van Engelshoven om ook toe te zien op dat de besluitvorming van universiteiten met de medezeggenschap besproken is.


Hier is het manifest te vinden:Minister, let op de privacy van studenten!


88 weergaven
bottom of page