top of page

"Diversiteit in de breedste zin van het woord, daar staat DVS voor"

Ons Amsterdamse raadslid June Ouwehand reageert op een opinieartikel in Folia waarin De Vrije Student wordt verweten te weinig te doen aan diversiteit.


Op vrijdagochtend 5 juni was ik met stomheid geslagen toen ik het opinieartikel las dat werd gepubliceerd over het diversiteitsstandpunt van De Vrije Student - Amsterdam. Een voormalig fractievoorzitter die mijn collega-raadsleden en ik nog nooit hebben gesproken, besloot zich uit te laten over ons gebrek aan aandacht voor diversiteit. Zeer teleurstellend - De Vrije Student heeft zich wel degelijk ingezet voor diversiteit in de afgelopen raadsjaren. Het opinieartikel van onze ex-fractievoorzitter komt voor ons dan ook totaal uit de lucht vallen.


Diversiteit is belangrijk voor De Vrije Student - Amsterdam

In het academisch jaar 2018 – 2019 heb ik als assistent van de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen het dossier Diversiteit gedragen. Destijds is er een mooi resultaat bereikt: 10.000 euro extra op de begroting voor de portefeuille Diversiteit. Afgelopen jaar zat ik in de Centrale Studentenraad van de UvA, waar mijn belangrijkste dossiers Diversiteit, Mentale Gezondheid en Functiebeperking waren. Allemaal gevoelige, sociale en zeer relevante dossiers. Kortom, zaken die er echt toe doen.


De strijd tegen uitsluiting

Samen met mijn collega, Anna de Koning, hebben we in de begrotingscyclus bewerkstelligd dat er meer middelen komen voor zowel studieadviseurs, als student-psychologen. Dit omdat we ons zorgen maakten over het mentale welzijn van studenten - ook zeker diegene die op dagelijkse basis te maken hebben met uitsluiting, discriminatie en racisme. Samen met facultair lid aan de sociale wetenschappen en Vrije Student Tom Flipse werken we aan het dossier functiebeperking. Voor sommigen valt dit onder diversiteit, maar DVS ziet voornamelijk studenten die gehoord moeten worden en onze inzet meer dan verdienen. Vice-voorzitter bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Vrije Student Nina Hol, heeft contact onderhouden met de Diversity Officer binnen haar faculteit. Samenvattend zijn dat al vier Amsterdamse Vrije Studenten die zich dit jaar hardmaken voor studentenbelangen.


Diversiteit in de breedste zin van het woord

Mijn keuze voor de Vrije Student is een zeer bewuste geweest, omdat de Vrije Student mij de ruimte gaf en geeft pragmatisch en genuanceerd beleid door te voeren, op politiek uiterst gevoelige dossiers. Dit is de uitdaging die De Vrije Student aangaat. Van wegkijken is geen sprake, van aanpakken des te meer! Het is absoluut niet mijn doel een schouderklop te ontvangen en ik denk ook dat de kans zeer klein is dat ik deze zal krijgen. Wel wil ik graag in gaan op gepubliceerde verwijten van onze voormalig lijsttrekker. De lijst van de Vrije Student zou gevuld zijn met ‘mensen die deze uitsluiting zelf niet ondervinden’. Ik heb daar het volgende over te schrijven: de totale diskwalificatie van de behaalde resultaten van de Vrije Student, op onder andere het dossier Diversiteit, kwetst ons als partij. Het opinieartikel van Wezelman is dan ook een schoolvoorbeeld van uitsluiting. Iets wat wij als studentenpartij overigens wel vaker meemaken. Is diversiteit niet ook politieke diversiteit? Naast de strijd voor politieke diversiteit vecht DVS tegen racisme, discriminatie en iedere vorm van uitsluiting. De Vrije Student beoefent diversiteit in de breedste zin van het woord.


Wezelman adviseert ons als volgt:

“Lieve Vrije Student, jullie zitten straks aan de knoppen. Doe het anders dan ik. Spreken is zilver, maar zwijgen is fout.”


Voor de volledigheid reageert De Vrije Student hierop met de volgende statement:

Wij Vrije Studenten draaien al lange tijd aan de knoppen en maken ons al lange tijd hard voor het welzijn van de student. Met trots kunnen wij resultaten benoemen op de dossiers Mentale Gezondheid en Diversiteit. Momenteel zijn wij nog aan het strijden voor het dossier Functiebeperking. Wij hebben in het afgelopen jaar absoluut niet weggekeken, maar de mouwen opgestroopt en aangepakt! Daar zijn wij als studentenpartij trots op. Wij hopen ook volgende jaren weer een dossierhouder voor Diversiteit te leveren. DVS betreurt het dat Wezelman geen contact heeft gezocht, alvorens hij zijn opinieartikel liet plaatsen. Wij staan open voor een inhoudelijk gesprek, indien die behoefte er is. Verder een advies van simpelere aard: don’t judge a book by its cover. Daar houden wij niet zo van.


Hartelijke groet!


June Ouwehand,

Algemeen raadslid Centrale Studentenraad - Universiteit van Amsterdam

De Vrije Student

206 weergaven

Comments


bottom of page