top of page

De stembussen zijn geopend!

Er kan gestemd worden! Kies voor een betere, vrijere, modernere en flexibelere universiteit.


Stem hier als je aan de UvA studeert!


Stem hier als je aan de RUG studeert!

127 weergaven
bottom of page