top of page

Transparantie geëist rond Groningse paspoortprofessor!

We roepen het College van Bestuur van de Rijkuniversiteit Groningen op om duidelijkheid te verschaffen over de kwestie rond professor Kochenov, die betrokken zou zijn bij de handel in EU-paspoorten. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) beloofde de Tweede Kamer dat het onderzoek naar de hoogleraar in het eerste kwartaal van 2020 zou worden gepubliceerd, maar tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd.

De Vrije Student heeft vragen gesteld aan het College van Bestuur over de publicatie van het onderzoek, maar universiteitsvoorzitter Jouke de Vries kon hier geen bevredigend antwoord op geven. Het onderzoek zou worden gepubliceerd “wanneer de tijd daar is” en De Vries verwacht bovendien dat het onderzoek niet volledig wordt gepubliceerd vanwege de privacy van Kochenov. Fractievoorzitter Dylan Gerding plaatst grote vraagtekens bij de houding van het universiteitsbestuur. “Het gaat hier om een hoogleraar die waarschijnlijk heeft meegewerkt aan het verhandelen van EU-paspoorten. Het kabinet vindt dergelijke paspoorthandel onwenselijk en de AIVD noemt het bedreigend voor de nationale veiligheid. Het lijkt er nu sterk op dat het universiteitsbestuur de publicatie van het onderzoek voor zich uit probeert te schuiven en dat het de professor de hand boven het hoofd houdt. Academische waarden als transparantie en onafhankelijkheid zijn zo in het geding.” Omdat het universiteitsbestuur het onderzoek voorlopig niet wil delen met de universiteitsraad en het bovendien nog maar de vraag is of het onderzoek wordt gepubliceerd, probeert De Vrije Student nu middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur de stukken boven tafel te krijgen.

87 weergaven

Comments


bottom of page