top of page

DVS stelt vragen over cyberveiligheid UU naar aanleiding van hack Maastricht

De cyberaanval op de Universiteit Maastricht heeft aangetoond hoe kwetsbaar universiteiten zijn voor kwaadaardige digitale aanvallen. Hackers zijn er in geslaagd om het volledige IT-systeem van de Universiteit Maastricht plat te leggen, met alle gevolgen van dien voor studenten, onderzoekers en medewerkers. Uiteraard roept een dergelijke aanval de nodige vragen op over hoe het gesteld is met de IT-veiligheid op onze eigen universiteit.

Daarom heeft De Vrije Student besloten onmiddellijk te reageren. Zo hebben wij in de kerstvakantie vragen opgesteld over de IT-veiligheid van de Universiteit Utrecht. Deze vragen behelsden onder andere hoe de Universiteit Utrecht voorbereid is op een dergelijke aanval; welke maatregelen de UU extra heeft genomen na de ontstane situatie in Maastricht en hoe het is geregeld met back-ups van de systemen en data.


Dinsdag 7 januari zijn wij met deze vragen, samen met de portefeuillehouder digitalisering van de U-raad, het gesprek aangegaan met het hoofd IT-beveiliging van de Universiteit Utrecht. De (helaas onder embargo verkerende) uitkomsten van dit gesprek zijn wat ons betreft positief en de gehele Universiteitsraad is uitgenodigd om met de IT-beveiliging op werkbezoek te gaan bij het datacentrum van de Universiteit Utrecht in Almere. Eventuele verdere acties zullen de komende weken met het CvB afgestemd worden.


97 weergaven

Comentarios


bottom of page