Standpunten

#VoorOnderwijs

De Vrije Student staat voor serieuze medezeggenschap. Wij stellen de belangen van studenten voorop die goed kwalitatief onderwijs willen. Daarom richten wij ons op zaken waar zo veel mogelijk studenten écht iets aan hebben en laten we randzaken voor wat ze zijn.

 
DVSlogo-zondertekstRGB.png

Tijdens Corona

DIGITALISERING

Tijdens de crisis is het onderwijs op de universiteit in korte tijd volledig digitaal geworden. Werkgroepen, hoorcolleges en responsiecolleges zijn online. Ter bevordering van het studieklimaat van de studenten is het noodzakelijk dat het onderwijs vrij en constant toegankelijk is. Geen tijdsloten voor hoorcolleges of verplicht gemaakte opdrachten inleveren voordat toegang wordt verleend tot werkgroepen. Privacy bescherming is altijd een minimum vereiste bij het gebruik van digitale middelen. Daarom is DVS TEGEN procotoring.

DVSlogo-zondertekstRGB.png

Tijdens Corona

FLEXIBILISERING

De Vrije Student vraagt de faculteiten tijdens Corona ‘flexibel’ om te gaan met deadlines, aanwezigheid en andere (normale) verplichtingen. Door op een juiste manier het gesprek aan te gaan met de faculteiten hebben we ervaren dat wij veel kunnen betekenen voor studenten. Mails vanuit docenten en vanuit de faculteiten gaven hiervan blijk. Voor de mentale gesteldheid van de studenten is een welwillende flexibele houding vanuit de universiteit noodzakelijk om studeren werkbaar te houden voor studenten.


DVSlogo-zondertekstRGB.png

Tijdens Corona

PRAGMATISME

Op dit moment lijken de problemen op faculteiten zich alleen maar op te stapelen. Tal van complexe vraagstukken liggen ons nu voor. Hoe gaan we om met studieruimtes? Kunnen we wel naar de faculteit afreizen met de nieuwe reis restricties voor studenten? Raakt de kwaliteit van onderwijs niet verloren bij minder contacturen? 

 

Het zijn vragen die snel concrete antwoorden vereisen. Directe, transparante communicatie is hiervoor nodig. DVS zet daarbij de belangen van de ‘standaard’ student voorop en denkt na over korte termijn oplossingen. De afgelopen weken heeft DVS op verschillende faculteiten brieven verzameld van studenten teneinde te vechten voor de versoepeling van de BSA-regeling, invoering van de ‘zachte knip’ en tegen het aanhouden van het gebruik van proctoring. 

DVSlogo-zondertekstRGB.png

Na Corona

FLEXIBILISERING

De Vrije Student is voorstander van ‘flexstuderen’ en is blij om te zien dat op verschillende faculteiten meer pilots worden uitgevoerd. Simpel gezegd houdt ‘flexstuderen’ betalen per vak in. Heb jij een een bestuursjaar gedaan en gestudeerd maar een vak gemist? Heb je altijd een drukke bijbaan gehad, maar een vak niet gehaald? Dan zou flexstuderen een oplossing bieden. Immers hoef je niet een heel jaar te betalen voor het slechts behalen van een vak. Wij stimuleren actieve studenten die hun steentje bijdragen aan de faculteit, daarom moet ook de UvA deze studenten tegemoet komen.

DVSlogo-zondertekstRGB.png

Na Corona

DIGITALISERING

De Vrije Student vecht al jaren voor online hoorcolleges en is hierover al langer in debat met faculteitsbesturen. Ook na versoepeling van maatregelen en eventuele hoorcolleges op locatie moeten hoorcolleges online (terug)bekeken kunnen worden.

DVSlogo-zondertekstRGB.png

Na Corona

PRAGMATISME

De Vrije Student is tegen symboolpolitiek en zet zich af tegen deze manier van redeneren. Een kantine ‘vegan’ maken of een nieuwe ‘stilteruimte’ installeren op de campus is niet iets waar elke student gebaat bij is. Dat deze punten besproken worden is uiteraard belangrijk, en DVS denkt ook graag mee over oplossingen voor bestaande problemen.


Echter staat bij DVS altijd het grotere belang op de agenda, hoeveel studenten raakt dit? Waar lopen studenten écht tegen aan? Eerder denkt DVS aan het goedkoper maken van de kantine, nu een breed gedeelde opinie is dat de kantine veel te duur is. Daarnaast denkt DVS na over het vergroten van het aantal stopcontacten op de campus nu er nog veel ruimtes op Roeterseilandcampus en ook OMHP zijn zonder (werkende) / nabije stopcontacten.